Διαφορές του Μάρκετινγκ και των Δημοσίων ΣχέσεωνΣτο Μάρκετινγκ, ο πομπός είναι η επιχείρηση και ο δέκτης είναι ο καταναλωτής. Ο σκοπός είναι η αύξηση κέρδους. Το Μάρκετινγκ χρησιμοποιεί τη διαφήμιση, «εστιάζει στο προϊόν».

Στις Δημόσιες Σχέσεις ο πομπός είναι ο οργανισμός και  ο δέκτης είναι όλες οι ομάδες που θέλει να έχει καλές σχέσεις ο οργανισμός (π.χ. καθοδηγητές γνώμης, κοινότητα κ.λ.π.). Ο σκοπός είναι να δημιουργηθούν καλές σχέσεις και να διατηρηθούν. «Εστιάζει στον οργανισμό».

Όταν ο πομπός δεν είναι επιχείρηση και όταν ο δέκτης δεν είναι ο πελάτης τότε έχουμε Δημόσιες Σχέσεις.

Όταν ο πομπός είναι η επιχείρηση και όταν ο δέκτης είναι ο πελάτης τότε έχουμε συνδυασμό.

Όταν υπάρχει ο σκοπός να αυξηθεί το κέρδος τότε έχουμε Μάρκετινγκ

Σημειώσεις μαθήματος 'Δημόσιες Σχέσεις', Υπ.Καθηγητής Ραϋμόνδος Αλβανός
Δημοσίευση: Βογιατζάκη Δέσποινα