Ανεργία; Όχι για όλους!


Ζαχαρίας Μουρούτης
MBA - Δρ. Πολιτικός Μηχανικός


Ήδη στις αναπτυγμένες χώρες έχει αρχίσει να παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχουν πολυάριθμες κενές θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής, όπως η πληροφορική, η ιατρική, η βιοτεχνολογία, η μοριακή βιολογία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή η εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια και να πάρει ανησυχητικές
διαστάσεις καθώς ο πληθυσμός των αναπτυγμένων χωρών διαρκώς γερνάει λόγω του δημογραφικού προβλήματος. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να αλλάξει η σύνθεση του εργατικού δυναμικού των χωρών αυτών με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την αύξηση του ποσοστού των γυναικών και των μεταναστών από την αφρόκρεμα των αναπτυσσόμενων χωρών.

Την ίδια στιγμή η παγκοσμιοποίηση, η ταχύτητα στις μεταφορές αλλά και η χρήση δικτύων στους υπολογιστές που έχει μειώσει δραστικά τις χρονοαποστάσεις μεταξύ των Κρατών θα ενισχύσει την εύκολη, γρήγορη και οικονομική τάση της εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) εργασιών απευθείας σε εργατικό δυναμικό άλλων αναπτυσσόμενων χωρών.

Πέρα από τη μείωση του αριθμού διαθέσιμου εργατικού δυναμικού έχει ανακύψει και το θέμα της κατάρτισης του υπάρχοντος. Ακριβώς λόγω των συνεχών και ραγδαίων τεχνολογικών καινοτομιών οι δεξιότητες που απαιτούνται από τους εργαζόμενους βαίνουν διαρκώς αυξανόμενες. Αυτό σημαίνει ότι και το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να προσαρμοστεί έτσι ώστε να μπορεί να παράγει νέους με τις γνώσεις του σήμερα και του αύριο και να σφυρηλατήσει σε αυτούς ηγετικές ικανότητες και την κουλτούρα της πρωτοπορίας και της καινοτομίας έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν αλλά και να διαμορφώσουν τις εξελίξεις στο εργασιακό τους περιβάλλον. Παρατηρείται, μάλιστα, το φαινόμενο οι πλέον προηγμένες τεχνολογικά χώρες να υστερούν στο εκπαιδευτικό τους σύστημα έναντι άλλων αναπτυσσόμενων εντείνοντας την πεποίθηση ότι ένα μεταναστευτικό κύμα θα κριθεί αναγκαίο σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό από ότι ήδη συμβαίνει σήμερα. Παράλληλα, και το υπάρχον δυναμικό στη συντριπτική του πλειοψηφία χρειάζεται διαρκή επιμόρφωση προκειμένου να ενημερώνεται, να μπορεί να παρακολουθήσει και να κάνει χρήση των νέων εργαλείων που διατίθενται συνεχώς λόγω ακριβώς των συνεχών καινοτομιών και εξελίξεων στους τεχνολογικούς τομείς αιχμής.

Με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις και τις εκτιμήσεις που μπορούν να γίνουν με τα σημερινά δεδομένα οι τομείς αιχμής που αναμένεται να παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη ζήτηση – και επομένως και τις μεγαλύτερες ελλείψεις αν δε δράσουν τα Κράτη και οι επιχειρήσεις προληπτικά – είναι:
 • Η νανοτεχνολογία,
 • Η κβαντομηχανική,
 • Ο τομέας της υγείας τόσο σε προληπτικό όσο και σε θεραπευτικό επίπεδο,
 • Η γενετική,
 • Η τεχνολογία του διαστήματος,
 • Ο τομέας που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή,
 • Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
 • Η προστασία προσώπων, επιχειρήσεων, δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και Κρατών από τρομοκρατικές επιθέσεις,
 • Η οργάνωση αλυσίδων παραγωγής,
 • Η ψυχαγωγία μέσα από ηλεκτρονικά παιχνίδια και την τηλεόραση,
 • Η τομέας της προσωπικής καθοδήγησης και συμβουλευτικής (coaching)
 • Οι κυνηγοί κεφαλών (Global Headhunters) – οι άνθρωποι δηλαδή που θα αναλαμβάνουν να εντοπίζουν και να προσελκύουν στελέχη με δεξιότητες και ικανότητες για λογαριασμό των επιχειρήσεων.
Η ικανότητα ή μη να προετοιμαστεί κανείς για τη μελλοντική αγορά εργασίας θα διαμορφώσει το ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και των Κρατών. Όσοι το συνειδητοποιήσουν έγκαιρα και προετοιμαστούν κατάλληλα θα αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Αντίθετα, όσοι δεν το κάνουν πιθανότατα θα χάσουν μερίδια αγοράς και τη θέση τους στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου