Δημιουργώντας μια υγιή και μακροχρόνια επιχείρηση


Γράφει η Βογιατζάκη Δέσποινα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.- Corporate Social Responsibility, C.S.R.), έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη». Ήδη, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε αύξηση του αριθμού των εταιριών (μεγάλων και μικρών), όπου έχουν υιοθετήσει την Ε.Κ.Ε.


Τι είναι όμως, ουσιαστικά, η Ε.Κ.Ε.;

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ομαδοποιείτε σε τέσσερις κατηγορίες.

              I.      Ανθρώπινο Δυναμικό
Στόχος των επιχειρήσεων είναι να ανταγωνιστούν τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον, σε τέτοια μορφή όπου θα θέλουν οι εργαζόμενοι να ενταχθούν και να εργαστούν σε αυτό το περιβάλλον.

            II.      Περιβάλλον
Οι επιχειρήσεις, μπορούν να εντάξουν στο πρόγραμμά τους δραστηριότητες όπου η επιχείρηση θα είναι φιλική προς το περιβάλλον.

          III.      Κοινωνία
Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στο κοινωνικό σύνολο. Να έχουν ενεργό και κοινωνικό ρόλο στην τοπική κοινωνία. Προβάλλοντας το ανθρώπινο πρόσωπο της επιχείρησης.

         IV.      Αγορά
Σε αυτή την κατηγορία η επιχείρηση ενδιαφέρεται για την «ανθρώπινη» και ουσιαστική σχέση της με τους πελάτες και προμηθευτές της.


Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης:

  • Ανθρώπινο Δυναμικό.
Σε αυτή την κατηγορία μια επιχείρηση μπορεί να προσφέρει πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη στους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, ή ίσες ευκαιρίες εξέλιξης όλων των εργαζομένων, ή ευκαιρίες βελτίωσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων μέσω σεμιναρίων, ή διευκόλυνση του προσωπικού για παρακολούθηση σεμιναρίων, ή δημιουργία ειδικού τμήματος «παιδόπολης», ώστε το προσωπικό που αντιμετωπίζει πρόβλημα να αφήνει εκεί το παιδί του τις ώρες που εργάζεται, ή διοργάνωση παιδικής κατασκήνωσης προς τα παιδιά του προσωπικού χρονικής διάρκειας 2-3 εβδομάδων κάθε χρόνο, ή οργάνωση Τράπεζας αίματος. 

  • Περιβάλλον.
Μια επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει εσωτερικό πρόγραμμα ανακύκλωσης, ή ένταξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά/ διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO 14001), ή σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, ή ενεργειακό σχεδιασμό κτηριακών εγκαταστάσεων, ή προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος, ή διοργάνωση καθαρισμού πάρκου/ λίμνης/ παραλίας από το προσωπικό, ή διοργάνωση δεντροφύτευσης.

  • Κοινωνία.
Ενδεικτικές δράσεις που συμβάλλουν στην υλοποίηση της συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι η εφαρμογή προγράμματος επανένταξης μακροχρόνια ανέργων στο εργατικό δυναμικό, ή παροχή σε τοπικές Μ.Κ.Ο. σε Η/Υ και εξοπλισμό γραφείου που δεν χρησιμοποιείται, ή υποστήριξη διάφορων τοπικών δραστηριοτήτων, ή στήριξη σε πυρόπληκτους/ σεισμοπαθείς/ ορφανοτροφεία/ θεραπευτήρια/ γηροκομεία, ή παροχή ειδικών τιμών σε ευαίσθητες κατηγορίες ατόμων, ή στήριξη παραολυμπιακού αθλητισμού, ή χορήγηση υποτροφίας σε φοιτητές ευπαθών ομάδων (της τοπικής κοινωνίας).  

  • Αγορά.
Σε αυτή τη κατηγορία οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να προωθήσουν τις ιδέες Ε.Κ.Ε. σε όλες τις αλυσίδες της ή καταγραφή και αξιολόγησης παραπόνων από συνεργάτες και καταναλωτές, ή αποφυγή ενεργειών διαφθοράς, ή χρήση κριτηρίων Ε.Κ.Ε. κατά την επιλογή προμηθευτών και συνεργατών, ή εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας, ή τήρηση κανόνων ασφαλείας υγιεινής και ποιότητας, ή έγκυρη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις έχουν ηθικούς και οικονομικούς λόγους για να θέλουν να εφαρμόσουν την Ε.Κ.Ε. Τα οφέλη της Ε.Κ.Ε. σε μια επιχείρηση είναι πρωτίστως μακροχρόνια. Σε ότι αφορά πραγματικούς αριθμούς, τα οφέλη είναι πρώτα κοινωνικά και έπειτα οικονομικά. Παρόλα αυτά, έπειτα από συνεχιζόμενες έρευνες των τελευταίων ετών, απέδειξαν ότι όταν μια επιχείρηση υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ε.Κ.Ε., υπεύθυνα και συνεχιζόμενα (σε χρόνο) τότε μακροπρόθεσμα συναντάμε μια υγιή εταιρία, ανταγωνιστική, ανθεκτική σε περίοδο κρίσης και επιθυμητή σε καταναλωτές και υπαλλήλους.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου