Eπιστολή του τμήματος η οποία μιλάει για τις επιπτώσεις της κατάργησης του τμήματος για φοιτητές και απόφοιτους άλλα και ευρύτερα για τον κλάδο Δημοσίων Σχέσεων.

Κανένα Ακαδημαϊκο Κριτήριο του σχεδίου Αθηνά δεν δικαιολογεί το σβήσιμο του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας στην Καστοριά από τον Ακαδημαϊκο χάρτη

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

α) Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ιδρύθηκε το 1999 αποτελώντας το πρώτο Τμήμα που θεραπεύει στην Ελλάδα το αντικείμενο των Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας σε αυτόνομο πρόγραμμα σπουδών, όπως γίνεται σε δεκάδες γνωστά τριτοβάθμια τμήματα σχολών επικοινωνίας του εξωτερικού όπως ενδεικτικά Αμερική: Boston University, University of Miami, University of Maryland, University of Southern California, Ηνωμένο Βασίλειο: Bournemouth University, University of Sterling, Birmingham University και δεκάδες άλλα σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 λειτουργεί στο Τμήμα και μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου.β) Το Τμήμα είδε με ιδιαίτερη θέρμη την διαδικασία της Εξωτερικής Αξιολόγησης, όντας χρονικά το έτος 2010 από τα πρώτα τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που αξιολογήθηκαν από εξωτερικούς αξιολογητές αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

γ) Το Τμήμα έχει επαγγελματικά δικαιώματα (ΠΔ 287, ΦΕΚ 257/23-10-02) με άριστη απορρόφηση των πτυχιούχων του από την αγορά εργασίας ακόμη και πριν την
λήψη πτυχίου όπως αναφέρεται και στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης.

δ) Το Τμήμα είναι εξαιρετικά δημοφιλές μεταξύ των υποψηφίων των Πανελληνίων Εξετάσεων λαμβάνοντας: 8902 συνολικές προτιμήσεις στο μηχανογραφικό του 2012 (που αντιστοιχεί στην 25η θέση μεταξύ των Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας), 10791 συνολικές προτιμήσεις το 2011 (7η θέση μεταξύ των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) και αντίστοιχες υψηλές θέσεις τα προηγούμενα έτη έχοντας δε βάση εισαγωγής σταθερά υψηλότερη των 10700 μονάδων απορροφώντας σχεδόν όλες τις θέσεις υποψηφίων ακόμα και την περίοδο ύπαρξης της βάσης του 10.

ε) Στο Τμήμα φοιτούν σήμερα 2763 εγγεγραμμένοι φοιτητές εκ των οποίων 1839 είναι ενεργοί φοιτητές και οι οποίοι όπως καταδείχτηκε παραπάνω, εισήχθησαν μετά από έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των υποψηφίων που δήλωσαν το Τμήμα στις προτιμήσεις τους. Εκτιμούμε ότι άνω του 95% των φοιτητών μας προέρχονται από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο.

στ) Οι 801 πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν βρει διέξοδο στο αντικείμενο τους σε εταιρείες του χώρου της επικοινωνίας και ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από αυτές: Spin Communications, PR-Team, EPI Direct, IKON Novelli, Advocate PR, Burson Marsteller, Civitas, V+O Communication ΑΕ, Publicom Hill and Knowlton ΕΠΕ, Rowland Company, Partners ΑΕ, Solid Relations ΑΕ, About-Media. Marcom System Τzepeloglou, Marianna Pagalos Communication κ.α. Πτυχιούχοι σήμερα εργάζονται επίσης σε εθνικά και τοπικά ΜΜΕ. Επίσης ένας
αριθμός πτυχιούχων εργάζεται σε γραφεία Τύπου και Δημοσιότητας, σε ΝΠΔΔ και αξιοσημείωτο είναι πως μερικοί πτυχιούχοι έχουν προβεί στην δημιουργία δικών τους επιτυχημένων εταιριών με αντικείμενο τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία. Ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών του Τμήματος έχουν ολοκληρώσει η βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης μεταπτυχιακών προγραμμάτων ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων με αντικείμενα τις δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία. Τέλος φοιτητές του Τμήματος προχωρούν σε διδακτορικό δίπλωμα και σήμερα ακολουθούν ακαδημαϊκή καριέρα ως καθηγητές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΩΣ ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

1) Αθηνά: Κριτήριο η «Ελκυστικότητα»
Το Τμήμα αποτελεί ένα από τα πιο ελκυστικά Τμήματα του ακαδημαϊκού χάρτη όπως αναφέρθηκε στο δ) της υφιστάμενης κατάστασης. Επομένως δεν υπάρχει θέμα μη ελκυστικότητας ως λόγος για την διαγραφή-απορρόφηση του Τμήματος το αντίθετο μάλιστα.

2) Αθηνά: Κριτήριο η «Απορρόφηση στην αγορά εργασίας»
Οι προοπτικές εργασίας είναι εξαιρετικές και οδηγούν στην εύρεση εργασίας στο αντικείμενο ακόμη και πριν την λήψη του πτυχίου τους, όπως αναφέρθηκε στα γ) και στ) της υφιστάμενης κατάστασης. Επομένως δεν υπάρχει θέμα μη απορρόφησης αποφοίτων στην αγορά εργασίας ως λόγος για την διαγραφή-απορρόφηση του Τμήματος το αντίθετο μάλιστα.

3) Αθηνά: «Κριτήριο η Υπερβολική εξειδίκευση» Οι Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία αποτελούν αυτόνομα προγράμματα σπουδών σε σχολές επικοινωνίας σε γνωστά Τριτοβάθμια Ιδρύματα του εξωτερικού καθώς και των αναπτυσσόμενων χωρών όπως αναφέρθηκε στο α). Επομένως δεν υπάρχει θέμα υπερβολικής εξειδίκευσης ώστε να αποτελεί λόγο για την διαγραφή-απορρόφηση του Τμήματος.

4) Αθηνά: Κριτήριο η «Συγκέντρωση ομοειδών γνωστικών αντικειμένων»
Παρότι μέρος του προγράμματος σπουδών μπορεί να υποστηριχθεί από καθηγητές ΣΔΟ, το πρόγραμμα μας είναι πρόγραμμα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και δεν έχει γνωστική συνάφεια με κανένα άλλο πρόγραμμα τμήματος ΣΔΟ. Έχει περισσότερο θεωρητική κατεύθυνση και για αυτό το λόγο άλλωστε είναι ενταγμένο στο 1ο επιστημονικό πεδίο. Επομένως το Τμήμα είναι μοναδικό και δεν υπάρχει συνάφεια με άλλα γνωστικά αντικείμενα για την συγκέντρωση ομοειδών γνωστικών αντικειμένων σε ένα Τμήμα ώστε να αποτελεί λόγο για την διαγραφή-απορρόφηση του Τμήματος.

5) Αθηνά: Κριτήριο οι «Επιδόσεις στην έρευνα»
Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης εξαίρει την έρευνα που διεξάγεται στο Τμήμα καθώς και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της στο Πρόγραμμα Σπουδών. Επομένως δεν υπάρχει θέμα επιδόσεων στην έρευνα ώστε να αποτελεί λόγο για την διαγραφή-απορρόφηση του Τμήματος.

6) Αθηνά: Κριτήριο οι «Υποδομές»
Το Τμήμα συνέβαλε στην δημιουργία και εξοπλισμό υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων στο Παράρτημα Καστοριάς προσφέροντας ιδανικές συνθήκες σπουδών. Οι εγκαταστάσεις ανήκουν στο Παράρτημα Καστοριάς, έχουν ξοδευτεί εκατομμύρια ευρώ, και επομένως δεν υπάρχει θέμα υποδομών ώστε να αποτελεί λόγο για την διαγραφή-απορρόφηση του Τμήματος.

7) Κριτήριο Τμήματα Φαντάσματα χωρίς φοιτητές
Το Τμήμα είναι ένα από τα πολυπληθέστερα σε πληθυσμό ενεργών φοιτητών Τμήματα του ακαδημαϊκού χάρτη έχοντας 1839 ενεργούς φοιτητές. Επομένως δεν υπάρχει θέμα τμήματος φαντάσματος ως λόγος για την διαγραφή-απορρόφηση του Τμήματος το αντίθετο μάλιστα.

8. Κριτήριο Μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό
Στο Τμήμα υπηρετούν 3 μόνιμα μέλη ΕΠ, όμως με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ προβλέπονται Τμήματα ή και σχολές με ακόμη λιγότερα μέλη ΕΠ, όπως:

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ που αποτελείται από το ένα μόνο τμήμα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ και 1 μέλος ΕΠ (Ζάκυνθος)

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ που αποτελείται από το ένα μόνο τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ και 4 μέλη ΕΠ (Ληξούρι)

και πλήθος Τμημάτων με ίδια και λιγότερα μέλη ΕΠ που ενδεικτικά αναφέρονται:

ΤΕΙ:
Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) με 0 μέλη ΕΠ
Διατροφής και Διαιτολογίας (Καρδίτσα) με 0 μέλη ΕΠ
Διοίκηση Τουριστικών και πολιτιστικών Μονάδων (Άμφισσα) με 0 μέλη ΕΠ
Αυτοματισμού (Πάτρα) με 0 μέλη ΕΠ
Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) με 3 μέλη ΕΠ
Μηχανικών Πληροφορικής (Σπάρτη) με 3 μέλη ΕΠ
Πανεπιστήμια:
Πολιτικής Επιστήμης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο) με 0 μέλη ΔΕΠ
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Φλώρινα) με 0 μέλη ΔΕΠ
Φιλοσοφία, Παιδαγωγικής (Αθήνας) με 0 μέλη ΔΕΠ

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ
Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας απορροφάται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και μετονομάζεται σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Συστημάτων και Οργανισμών με κατευθύνσεις Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Διοίκηση Αγροτικών Προϊόντων. με τις εξής σημαντικές επιπτώσεις:

Βιαία και αδικαιολόγητη αλλαγή αντικειμένου σπουδών από ένα γνωστικό αντικείμενο στο οποίο κέρδισαν την ένταξη τους μετά από έντονο ανταγωνισμό με συνυποψήφιους τους στα μηχανογραφικά. Η ένταξη τους σε άλλα μη ομοειδή γνωστικά αντικείμενα με μικρότερη βάση επιτυχίας ανατρέπει την σειρά προτίμησης τους μετά από δημόσιο πανελλήνιο διαγωνισμό και παραβιάζει την ελεύθερη βούληση επιλογής προγραμμάτων σπουδών. Επομένως σαφής υποβάθμιση του πτυχίου τους η οποία δεν μπορεί να είναι αποδεκτή από τους ίδιους και τις οικογένειες τους.

Αντικειμενική αδυναμία ανταπόκρισης των χιλιάδων φοιτητών του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στο νέο πρόγραμμα σπουδών με πιθανή την διακοπή και εγκατάλειψη του Τμήματος.. Το προτεινόμενο νέο Τμήμα ανήκει αποκλειστικά στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο και δεδομένου ότι το υπόβαθρο των φοιτητών του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας προέρχεται κατά 95 % από την θεωρητική κατεύθυνση του 1ου Επιστημονικού Πεδίου θα υπάρξει αντικειμενική αδυναμία στο νέο πρόγραμμα σπουδών με μαθήματα που θα έχουν για αυτούς αυξημένες απαιτήσεις σε μαθηματικά και οικονομικά. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας έχει περισσότερο θεωρητικά μαθήματα και οι φοιτητές αντιμετωπίζουν προβλήματα σε εισαγωγικά μαθήματα ποσοτικών μεθόδων λόγω προέλευσης τους από θεωρητική κατεύθυνση όπως καταγράφηκε στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης.

Η ένταξη χιλιάδων φοιτητών του Τμήματος οι οποίοι προέρχονται από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο και εντάσσονται στο προτεινόμενο Τμήμα του 5ου Επιστημονικού Πεδίου χωρίς να διαθέτουν το κατάλληλο γνωσιακό υπόβαθρο για να συνεχίσουν στο νέο πρόγραμμα σπουδών, εγείρει πολλά βάσιμα ερωτήματα τα οποία επιφυλασσόμαστε να εξεταστούν ενδελεχώς και καταλλήλως μαζί με τις συνέπειες της αντικειμενικής αδυναμίας ολοκλήρωσης των σπουδών τους.

Τα 801 πτυχία Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας χάνουν την αξία τους δεδομένης της απώλειας σημείου αναφοράς τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.Αδυνατούμε να κατανοήσουμε την λογική της κατάργησης ενός γνωστικού αντικειμένου που συμβάλει στην ανάπτυξη όλων των παραγωγικών κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας. Αποτελεί καίριο πλήγμα για τον Ελληνικό επαγγελματικό κλάδο των Δημοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας ιδιαίτερα όταν το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων αναπτύσσεται ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο ακαδημαϊκά και επαγγελματικά με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των πολλαπλών καναλιών της. Η επικοινωνία πλέον γίνεται σε ένα νέο περιβάλλον ολοένα και αυξανόμενης πολυπλοκότητας καναλιών επικοινωνίας με πολλαπλές δημιουργικές διεξόδους επικοινωνιακών τακτικών με αποτέλεσμα το επάγγελμα να έχει τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης ως επικοινωνιακή λειτουργία.Αδυνατούμε να κατανοήσουμε την λογική της διαγραφής από τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας αλλά και τον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη ενός τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, την στιγμή που ολοένα και νέα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας δημιουργούνται σε γνωστά τριτοβάθμια ιδρύματα του εξωτερικού αλλά και του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Αδυνατούμε να κατανοήσουμε την λογική της διαγραφής ενός Τμήματος που αξιολογήθηκε με άριστες επιδόσεις από εξωτερικούς αξιολογητές και δεν εμπίπτει σε κανένα από τα κριτήρια που να δικαιολογούν αυτήν την διαγραφή.


ΠΡΟΤΑΣΗ
Η πρόταση του σχεδίου ΑΘΗΝΑ για το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι αδιανόητη, άδικη, κενών επιχειρημάτων και βιαία ανατρέπει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική ζωή χιλιάδων νέων φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος και των γονιών τους με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Προτείνουμε την θεραπεία της παραπάνω κατάστασης με την συνέχιση λειτουργίας του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά ως Τμήμα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου με το υπάρχον μοναδικό γνωστικό αντικείμενο στα ΤΕΙ και την ήδη επιτυχημένη ονομασία του ως :

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.