Τα «4 Π» του επιτυχημένου πολιτικού!

Όσοι από εμάς διδαχτήκαμε το Μάρκετινγκ, είχαμε την ευκαιρία να βρούμε στον δρόμο μας τα «4 Π» (4 P's of Marketing), τα οποία αποτελούν το συστατικό επιτυχίας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, μέσα από τον σχεδιασμό της σωστής στρατηγικής, η οποία στηρίζεται:

1) Στα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας (Product).
2) Στην τιμή (Price) του προϊόντος / υπηρεσίας.
3) Στη σωστή τοποθέτησή του στην αγορά (Place).
4) Στη σωστή προώθησή του (Promotion).

Αναλύοντας τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, ένας πολιτικός μπορεί εύκολα να διακρίνει τη
σημαντικότητά τους στην πολιτική αρένα, μιας και ο καθένας είναι ένα ξεχωριστό άτομο, μια ξεχωριστή οντότητα με τα δικά του χαρακτηριστικά (Product characteristics), όπως π.χ. τα στοιχεία της προσωπικότητάς του, ακόμη και το όνομά του και η ίδια η ταυτότητά του.
Παράλληλα, ο κάθε πολιτικός διαθέτει τη δική του «αξία». Όχι σε χρήμα αλλά σε ανθρώπινες «Αξίες» (Price / Values)! Π.χ., ο «βαθμός» που πιστεύει στην ισότητα των ψηφοφόρων του (πολιτών) καθορίζει ένα μέρος της «τιμής» του, μιας και η «Πίστη στην Ισότητα» αποτελεί μια ανθρώπινη αξία. Με τον ίδιο τρόπο μετριέται η κάθε του ξεχωριστή αξία (π.χ. η «Πίστη στη Δημοκρατία», κλπ.).

Φυσικά, όσο ποιοτικά κι αν είναι τα χαρακτηριστικά του (1) αλλά και οι αξίες του (2), τίποτα δεν θα έχει σημασία, αν δεν τα «τοποθετήσει» σωστά μπροστά στον κόσμο (Place). Π.χ., μιλώντας σε εκδηλώσεις, Συνέδρια, κέντρα ηλικιωμένων, κέντρα νεότητας, κλπ. Με τον ίδιο δηλαδή τρόπο που τοποθετείται ένα προϊόν / υπηρεσία μπροστά στα ράφια του πελάτη, ο κάθε πολιτικός καλείται να «τοποθετήσει» τον εαυτό του μπροστά στα μάτια του ψηφοφόρου / πολίτη).

Τέλος, όλα τα πιο πάνω επίσης δεν θα έχουν κανένα αντίκρισμα, αν δεν γίνουν γνωστά και κατανοητά στον κόσμο. Κανένα προϊόν και καμιά υπηρεσία δεν μπορούν να γίνουν γνωστά, αν δεν προωθηθούν (Promotion) π.χ. με Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση, Δίκτυα Κοινωνικής Δικτύωσης, κλπ. Με τον ίδιο τρόπο, ένας πολιτικός δεν μπορεί να πείσει για τις ιδέες /προτάσεις του, αν δεν προβάλει τα χαρακτηριστικά του, την αξία του, το «πού» θα βρούμε τον ίδιο (και τις προτάσεις του, οι οποίες αποσκοπούν στο να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του κόσμου!).

Όταν ο πολιτικός κατανοήσει τη σημασία των πιο πάνω και θεωρήσει τον εαυτό του ως ένα «προϊόν» (ή ακόμη καλύτερα ως μια «υπηρεσία») που σκοπό έχει την ικανοποίηση των αναγκών του ψηφοφόρου / πολίτη, τότε και μόνον θα μπορέσει σταθερά και με συνέπεια να προβάλλει προτάσεις που θα έχουν αντίκρισμα, είτε πριν από την εκλογή του, είτε κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Βασισμένα σε αυτούς τους τέσσερεις άξονες, τα «4 Π»:
- Την ποιότητα των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του (Product)
- Την ποιότητα των αξιών του ως άνθρωπος (Price)
- Την ικανότητά του να είναι «μπροστά» στα μάτια του κόσμου (Place)
- Tην ικανότητά του να προβάλλει τα πιο πάνω μέσα από την ποιότητα του ιδίου και των προτάσεών του, πάντα προς όφελος της κοινωνίας (Promotion).

Σημείωση: Τα πιο πάνω αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Νίκου Αντωνιάδη και είναι μέρος από το βιβλίο του: «4 P's 4 a P: Political Marketing Mix» (A Guide for Politicians and Voters), της Kindle Edition USA (2016). Το βιβλίο αναλύει και μεταφέρει τα 4 Π (4 P's of Marketing), στο Πολιτικό Μάρκετινγκ, για πρώτη φορά στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Επίσης, παρατίθεται μια πληθώρα από χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας και των Αξιών, τα οποία ο κάθε πολιτικός καλείται να υιοθετήσει και να προχωρήσει με επιτυχία, προς όφελος πάντα του απλού πολίτη. Μπορείτε να βρείτε το βιβλίο (eBook) στον σύνδεσμο: https://www.amazon.com/Ps-Political-Marketing-Politicians-Voters-ebook/dp/B01M0H513Z

ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Σύμβουλος Πολιτικού Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Μέλος του Αμερικανικού Συνδέσμου Πολιτικών Συμβούλων (AAPC), https://www.linkedin.com/in/nicolaosantoniades
πηγή: sigmalive.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου