Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛΚΕΔΙΜ) προσφέρουν σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή Ελληνικών Κολεγίων ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 200 ωρών που οδηγεί στην υποχρεωτική πιστοποίηση για την απόκτηση του Vellum Diploma in Adult Education.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που πραγματεύονται αντικείμενα εκπαίδευσης και διαχείρισης του προσωπικού τους αλλά και στους υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ για την σωστή τους προετοιμασία στις εξετάσεις πιστοποίησης τους. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται η καταλληλότητα του προγράμματος και για τους φοιτητές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Κολλεγίων που προσανατολίζονται επαγγελματικά στον χώρο της εκπαίδευσης.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού πραγματοποιείται μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης , σε χρόνο που ορίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος βάσει της διαθεσιμότητάς του.

Η υποχρεωτική συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης πραγματοποιείται on line από τον ιδιωτικό χώρο του συμμετέχοντα , με την μέθοδο των πολλαπλών επιλογών.


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Παρακολούθηση μαθημάτων και μελέτη εκπαιδευτικού υλικού: ON LINE


Ωρολόγιο πρόγραμμα : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ


Διάρκεια προγράμματος : 200 ΩΡΕΣ (2 ΜΗΝΕΣ)


Υποχρεωτικές συναντήσεις με τον καθηγητή​: ​ΟΧΙ


Δίδακτρα: ΔΩΡΕΑΝ


Φορέας κατάρτισης : ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, Κωδ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453


Έναρξη μαθημάτων: ​9 / 2 / 2017



Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ


Διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης : ON LINE


Εξέταστρα: 190 €


Φορέας Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων : Vellum Global Educational Services


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:


ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ




Α.ΘΕΩΡΙΑ



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1


ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ‐ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ‐ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ‐ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3


ΟΜΑΔΑ‐ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4


ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ‐ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5


ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ‐ΦΥΛΟ‐ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ‐ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ‐ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ,


ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ‐ΜΕΘΟΔΟΙ‐ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ‐ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ‐ΧΩΡΟΣ



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9


ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ‐ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



Β. ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ



ΕΝΝΟΙΑ‐ ΣΚΟΠΟΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ



ΣΗΜΕΙΑ‐ΚΛΕΙΔΙΑ



ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ



Για την παροχή περισσότερων πληροφοριών παρακαλείστε


να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.elkedim.gr



Για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Diploma in AdultEducation επιλέξτε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου