Η έννοια των Δημοσίων Σχέσεων

Ρούλα Σκουρογιάννη
Δημοσιογράφος – Επικοινωνιολόγος

 
Είναι έμφυτη η ανάγκη και η ικανότητα του ανθρώπου για επικοινωνία και βελτίωση των σχέσεών του, σε όλους τους τομείς. Σε κάθε εποχή, έχουμε πολλά παραδείγματα από την Ιστορία, για σημαντικές συνεργασίες, συμφωνίες, συμμαχίες ή βελτίωση των σχέσεων δύο κρατών, λόγω επιτυχημένων συζητήσεων και διαπραγματεύσεων. Μέσα σε καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν επιτυχημένες εφαρμογές πρακτικών των Δημοσίων Σχέσεων. Η διπλωματία χωρίς τις Δημόσιες Σχέσεις δε θα μπορούσε να νοηθεί.

Άρα, είναι δύσκολο να εντοπίσουμε το χρονικό σημείο που άρχισαν να εμφανίζονται ως πρακτική οι Δημόσιες Σχέσεις. Αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτό πραγματοποιήθηκε στη Μ. Βρετανία το 19ο αιώνα, πρόκειται μάλλον για τη συνειδητοποίηση ότι έπρεπε να γίνει πιο συστηματική ανάπτυξη του τομέα των Δημοσίων Σχέσεων, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, λόγω των πιο περίπλοκων οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών συνθηκών που επέβαλλε η νεότερη εποχή και η βιομηχανική επανάσταση. Τότε, έγινε πλέον συνείδηση ότι τα νέα δεδομένα απαιτούν την ενεργή συμμετοχή των πολιτών σ’ όλα τα επίπεδα δραστηριοτήτων, καθώς οι διάφορες πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις απαιτούσαν την ομαλή συνεργασία και την υποστήριξή τους.

Όταν, λοιπόν, η πολιτική ηγεσία χρειάστηκε για τις κοινωνικές, εργασιακές ή πολιτικές μεταβολές να στηριχτεί σε συμμετοχικές διαδικασίες, εισήγαγε μια νέα επιστήμη της επικοινωνίας, με τον τίτλο Public Relations, που θα μπορούσαμε να αποδώσουμε ως σχέσεις κοινών ή σχέσεις με το κοινό και στη συγκεκριμένη εκείνη περίοδο –αλλά και διαχρονικά νομίζω- αφορούσε τις σχέσεις του κοινού με την κρατική εξουσία.

Ο σεβασμός του πολίτη, η ενημέρωση και η πληροφόρησή του για νέους τρόπους προοδευτικής ανάπτυξης του κοινωνικού συνόλου κρίθηκαν από την αγγλική ηγεσία ως στόχοι που άμεσα έπρεπε να επιτευχθούν, με εργαλείο για την επίτευξη αυτή την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων για μια καλύτερη επικοινωνία που θα προσανατόλιζε και θα ενημέρωνε ανάλογα την κοινή γνώμη.

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια κυρίως, οι Δημόσιες Σχέσεις ως έννοια έχουν παρεξηγηθεί και παρερμηνευτεί αρκετά. Άτομα που δεν έχουν σχέση με τον κλάδο ερμηνεύουν όπως ακριβώς αντιλαμβάνονται την έννοια, γεγονός που οδηγεί πολλές φορές σε λανθασμένα συμπεράσματα. Και επειδή ως έννοια οι Δημόσιες Σχέσεις περικλείουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, συνηθίζεται αυθαίρετα να βαπτίζει ο καθένας τις ασχολίες του που έχουν σχέση με δοσοληψίες πάσης φύσεως ως «Δημόσιες Σχέσεις».

Ας θυμηθούμε, τέλος, ότι σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε το 1994 σε παγκόσμιο συνέδριο και είναι γνωστό ως «Mexican Statement»: “Δημόσιες Σχέσεις είναι η διαχείριση της φήμης ως αποτέλεσμα των πράξεων, των μηνυμάτων και της αντίληψης των άλλων για αυτά”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου