Προηγμένη τεχνολογίαΤηλεπικοινωνιών

Σημαντική εξοικονόμηση πόρων από τη λειτουργία των νέων συστημάτων
Σε νέα εποχή περνά ο Δήμος Ηρακλείου που αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο την ψηφιακή τεχνολογία προχώρησε στον εκσυγχρονισμό της τηλεπικοινωνιακής του υποδομής με στόχο την καλύτερη λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών του αλλά και την σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων λόγω της μείωσης των τηλεφωνικών γραμμών.
 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
Ουσιαστικά πρόκειται για την δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου διασύνδεσης όλων των υπηρεσιών με εσωτερικό αριθμό μέσω τηλεφωνικού κέντρου τεχνολογίας VoIP και IP που εγκαταστάθηκε μετά την ολοκλήρωση της επέκτασης του ενεργού εξοπλισμού δικτύου δεδομένων του Δήμου.

Έτσι με το νέο ψηφιακό κέντρο υπάρχει πλέον ένα κοινό δίκτυο φωνής σε όλα τα κεντρικά κτίρια ενώ επιτυγχάνεται και η διασύνδεση με οπτικές ίνες των κτιρίων της Πολεοδομίας στην Πλατεία Δασκαλογιάννη , της Δημοτικής Αστυνομίας στην Παλιά Λαχαναγορά , της Μάντρας του Δήμου , του Δανειστικού τμήματος της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του πρώην Δήμου Αλικαρνασσού μέσα από το Μητροπολιτικό Δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου.
 
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ IP THΛΕΦΩΝΙΑΣ
Από σήμερα λοιπόν ο Δήμος Ηρακλείου εκμεταλλευόμενος το ενιαίο Τηλεφωνικό δίκτυο και τα πλεονεκτήματα της IP τηλεφωνίας δηλ τη μεταφορά πολλών διαφορετικών πακέτων δεδομένων ταυτόχρονα από μία γραμμή π.χ έγγραφα, περισσότερες συνομιλίες κλπ ,( στα κλασικά τηλεφωνικά εφαρμόζεται η λογική της απευθείας σύνδεσης μεταξύ των δύο συνομιλητών μέσω γραμμής που δεσμεύεται αποκλειστικά για κάθε επικοινωνία ) διαθέτει :
Α) Ενιαία υποδομή για δεδομένα και τηλεφωνία
Β) Μέγιστη αξιοποίηση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής
Γ) Βελτιωμένη επικοινωνία με απομακρυσμένους υπαλλήλους
Δ) Νέες υπηρεσίες( Η χρήση ενιαίας πλατφόρμας για δεδομένα και φωνή επιτρέπει την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς υπηρεσιών που κάποιες από αυτές είναι ήδη σε χρήση και κάποιες άλλες πρόκειται να αναπτυχθούν άμεσα).
 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
Ταυτόχρονα με τη πλήρη λειτουργία της νέας τηλεπικοινωνιακής υποδομής ενεργοποιήθηκε και η Τηλεφωνία «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» που αποτελεί το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης. Το έργο αυτό ενώνει 4.500 φορείς του Δημόσιου τομέα παρέχοντας προηγμένες τηλεπικοινωνιακές και τηλεματικές υπηρεσίες φωνής δεδομένων και εικόνας, δωρεάν επικοινωνία μεταξύ των διασυνδεμένων υπηρεσιών,υποδομή ασφάλειας για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών κα
Τα οικονομικά οφέλη λοιπόν για το Δήμο Ηρακλείου είναι μεγάλα αφού σύμφωνα με μελέτη της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε» φτάνουν μέχρι 20-30%, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά αφού πλέον λειτουργεί στα κεντρικά κτίρια του Δήμου το νέο τηλεφωνικό δίκτυο καταργώντας σταδιακά και στα περιφερειακά κτίρια όλες τις τοπικές τηλεφωνικές γραμμές ,εκτός από ορισμένες που θα συνεχίσουν να υπάρχουν για λόγους εφεδρείας .
 
ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο νέος αριθμός επικοινωνίας των πολιτών με το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου είναι 2813.409000 (ο αριθμός αυτός έχει πολλές γραμμές ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι Δημότες και διαμορφώθηκε με βάση τα πρότυπα του προγράμματος «ΣΥΖΕΥΞΙΣ») .
Για τα τηλέφωνα όλων των υπηρεσιών οι δημότες μπορούν να ενημερώνονται από τη διαδικτυακή πύλη του Δήμου www.heraklion.gr
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ
Τα οικονομικά οφέλη από τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία του νέου τηλεπικοινωνιακού δικτύου του Δήμου αλλά και τα πλεονεκτήματα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών επισημαίνουν σε δήλωσή τους τόσο ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης όσο και ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού- Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιώργος Αεράκης .
«Καταφέραμε, τονίζουν, σε σύντομο χρονικό διάστημα να εκμεταλλευτούμε τις νέες τεχνολογίες Πληροφορίας και επικοινωνίας ώστε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο και λειτουργικό Δήμο που μπορεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους δημότες του. Η προμήθεια του τηλεφωνικού κέντρου VoIP και ΙP τηλεφωνικών συσκευών σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση της Τηλεφωνίας «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» βοηθούν στην εξοικονόμηση πόρων που μπορούν να διατεθούν σε άλλες δράσεις του Δήμου Ηρακλείου.
 
 
 
Πηγή: Ανατολή
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου