Κομισιόν: Δέσμη μέτρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Δέσμη μέτρων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας πρότεινε η Κομισιόν, επιδιώκοντας να απλουστεύσει τους λογιστικούς κανόνες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξοικονομώντας έτσι μέχρι και 1,7 δισ. ευρώ ετησίως.

Βασική φιλοσοφία των μέτρων αυτών είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η προώθηση βιώσιμων επιχειρηματικών προτύπων μεταξύ των πολυεθνικών.

«Το κοινωνικό επιχειρείν είναι ένα από τα πεδία που παρουσιάζουν ανεκμετάλλευτο δυναμικό για την ανάπτυξη της εσωτερικής μας αγοράς» ανέφερε ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Μισέλ Μπαρνιέ, προσθέτοντας ότι το κοινωνικό επιχειρείν συμβάλλει στην ανάπτυξη και την απασχόληση.Στόχος της Κομισιόν είναι τα μέτρα αυτά να έχουν κοινωνικό χαρακτήρα, ενώ ο Μπαρνιέ κάλεσε τις μεγάλες πολυεθνικές, ιδιαίτερα στην εξορυκτική και δασική βιομηχανία να χαρακτηρίζονται από περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τις πληρωμές που καταβάλλουν σε κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.


Για το λόγο αυτό, η Κομισιόν πρότεινε τη θέσπιση ενός συστήματος υποβολής εκθέσεων ανά χώρα.


Το σύστημα αυτό προτείνεται να ισχύσει για τις μεγάλες ιδιωτικές εισηγμένες εταιρείες ή επιχειρήσεις της ΕΕ οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, των εξορύξεων ή της υλοτομίας.


Οι εκθέσεις θα παρέχουν χρηματοοικονομικές πληροφορίες για κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιείται μια επιχείρηση αντί για ένα ενιαίο σύνολο πληροφοριών για όλον τον κόσμο. Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους φόρους, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και τα μπόνους που καταβάλλουν οι πολυεθνικές εταιρείες στις κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής θα καθιστά σαφή τον οικονομικό αντίκτυπο αυτών των εταιρειών στις χώρες υποδοχής. Αυτή η περισσότερο διαφανής προσέγγιση αναμένεται ότι θα ενθαρρύνει περισσότερο βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.


Επίσης, η σχετική οδηγία θα καλύπτει τις εισηγμένες εταιρείες και τις λογιστικές οδηγίες, ώστε να καλύπτονται οι μεγάλες μη εισηγμένες εταιρείες.


Επίσης, με βάση την πρόταση της Κομισιόν, η αναθεώρηση της οδηγίας για τη διαφάνεια θα απαγόρευε στους επενδυτές να αποκτούν κρυφά συμμετοχή σε εισηγμένη εταιρία, ενώ οι επενδυτές θα πρέπει να κοινοποιούν όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν το ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα με τα χαρτοφυλάκια μετοχών.

Σήμερα, ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας αντιπροσωπεύει το 10% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και απασχολεί πάνω από 11 εκατομμύρια μισθωτούς. Η πρωτοβουλία για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων για την προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξής της.
 
 
Πηγή: newscode.gr
Ανάρτηση: Μάρκος Σμυρνάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου