Η έννοια της ‘πολιτικής’ στην Πολιτική Κοινωνιολογία.


Η Πολιτική Κοινωνιολογία γεννιέται ως επιστημονικός κλάδος, ως ξεχωριστός τρόπος σκέψης και θεώρησης του πολιτικού, στον 19ο αιώνα, εποχή κατά την οποία συντελείται σε παγκόσμιο επίπεδο η εδραίωση και ακμή του καπιταλισμού ως τρόπου παραγωγής και ευρύτερης κοινωνικής οργάνωσης.  

ο Μαξ Βέμπερ, ο οποίος μαζί με τον Καρλ Μαρξ, έθεσε τα θεμέλια της σύγχρονης πολιτικής κοινωνιολογικής θεωρίας, παρατηρεί ότι:
« η πολιτική για μας σημαίνει την επιδίωξη να συμμετέχει κανείς στην άσκηση δύναμης ή να επηρεάσει την κατανομή της δύναμης είτε μεταξύ κρατών ή μεταξύ κοινωνικών ομάδων εντός κράτους…»

πολλοί υιοθετούν τον ορισμό που πρώτος διατύπωσε ο αμερικανός πολιτικός κοινωνιολόγος Χάρολντ Λάσγουελ με την περίφημη ρήση του « πολιτική είναι το ποιος παίρνει τι, πότε και πώς». Με άλλα λόγια, η πολιτική αφορά στις διαδικασίες μέσω των οποίων η κοινωνία κατανέμει πολύτιμους πόρους και αγαθά (υλικά και μη) και κεντρικό ρόλο σε αυτή την κατανομή αναμφίβολα παίζουν οι σχέσεις δύναμης και εξουσίας που διαμορφώνονται και λειτουργούν μεταξύ των μελών του κοινωνικού συνόλου.

Στα πλαίσια της μαρξιστικής προβληματικής η δύναμη και η εξουσία και, κατ’ επέκταση, η πολιτική προσλαμβάνουν σαφείς ταξικές διαστάσεις ή χαρακτήρα. «Η πολιτική εξουσία», γράφουν χαρακτηριστικά ο Μαρξ και ο Ένγκελς, «δεν είναι παρά η οργανωμένη δύναμη μιας τάξης για την καταπίεση μιας άλλης».

Ο προσδιορισμός της έννοιας του ‘πολιτικού’ ως δράσης, σχέσεων και θεσμών που αφορούν στην κατανομή, στον τρόπο άσκησης, στους σκοπούς και στις συνέπειες της δύναμης και εξουσίας, αναμφίβολα καθιστά το πεδίο της ‘πολιτικής’ και, κατ’ επέκταση, το αντικείμενο της Πολιτικής Κοινωνιολογίας ιδιαίτερα ευρύ. 

Πηγή: 'Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία' (Μελίνα Σεραφετινίδου)
Δημοσίευση: Βογιατζάκη Δέσποινα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου